تبلیغات
Online User ایران شناسی - جغرافیای طبیعی شهرستان رزن
"This weblog of history and spectacular location Iranian cities has occurred"
تاریخ : چهارشنبه 9 بهمن 1392
نویسنده : bahram bayat
شهرستان رزن با مساحت ۲۶۷۴ كیلومتر مربع یكی از شهرستانهای هشتگانه استان همدان می باشد كه در شمال شرقی آن واقع شده است. این شهرستان بر اساس آخرین تقسیمات كشوری در سال ۱۳۷۷ دارای ۳شهر به نامهای : رزن- قروة درجزین و دمق و دارای 3 بخش به نامهای : مركزی- قروة درجزین و سردرود و ۷ دهستان و۱۳۱ آبادی دارای سكنه می باشد . شهرستان رزن از شمال با استان قزوین و زنجان و از جنوب با شهرستان كبودرآهنگ و شهرستان همدان و از مشرق با استان مركزی و از مغرب با استان زنجان همسایه است . جغرافیای انسانی- بر اساس آمار جمعیت سال ۱۳۸۵ شهرستان رزن بالغ بر (۱۱۳۰۵۳) نفر جمعیت دارد .

جمعیت شهری در این شهرستان ۲۴۹۵۳نفر است.

رزن ............................۱۲۳۷۴

قروه درجزین................... ۹۴۵۲

دمق...............................۳۱۲۷ 

وجمعیت روستایی بالغ بر ۸۸۱۰۰ نفر است. 

 مردم شهرستان رزن از نژاد ترك هستند و به زبان تركی با لهجه آذربایجانی و به شیوه تركی همدانی صحبت می كنند . (به جز روستای خورنده كه مردم این روستا با زبان مختلط تركی- كردی تكلم می نمایند . )اكثریت قریب به اتفاق مردم این شهرستان تابع دین مبین اسلام و مذهب تشیع می باشند . سابقه تاریخی- بر اساس منابع تاریخی معتبر ۲۲ قرن پیش از میلاد اقوام ترك " لولوبی " و " گوتی " تمدنهای درخشانی درآذربایجان پی ریزی كردند كه منطقه همدان و از جمله رزن بخشی از قلمرو آنان بوده است (مراجعه كنید به دو جلد كتاب : ایران توركلرنین اسكی تاریخی تألیف پروفسور زهتابی ).

در مطالعاتی كه پائیز ۱۳۷۶ روی تپه های باستانی بخش رزن از سوی میراث فرهنگی همدان با همراهی اكیپ اعزامی ارومیه انجام شده ،كارشناسان ، باستان شناسان موفق بعه كشف سفالینه های قرمز و نخودی رنگ منقوش به قدمت هزاره سوم و چهارم قبل از میلاد و سفال های منقش به نقش تزئینی میخی مربوط به هزاره اول قبل از میلاد شده اند كه قدمت تمدن در این منطقه را به هزاره های سوم و چهارم قبل از میلاد مربوط ساخته است . و نشان دهنده توسعه و پیشرفت صنعت و صنایع این منطقه در هزارة اول ق.م می باشد . همچنین كشف مسكوكات به قدمت دوره پارتی از قروه درجزین ، دستبند و سكه به قدمت ساسانی از روستای قیزیلجه و مهره های سنگی و گلی قدمت ساسانی از تپه رازین ، سكه به قدمت ایلخانی از قروه در جزین طلای برنزی حكاكی شده به قدمت صفویه و سكه به قدمت قاجاریه از روستای گاوسوار ، نشانی از ادامه حیات آبادیهای این منطقه تحت حاكمیت پادشاهان و دول این دورانها محسوب می شود .


ابنیة تاریخی


۱- امامزاده اظهر: در محوطة شمال شرقی درجزین كه گورستان آبادی مزبور هست ، برج تاریخی جالب توجهی با گنبد مخروطی شكل بلند به صورت استوار و زیبنده ، بینندگان و رهگذران را متوجه خود می سازد . ارتفاع كلی بنا بطور تخمین ۲۰ متر می باشد كه قریب هشت متر آن ارتفاع برج و بقیه ارتفاع گردنی و قسمت مخروطی ترك نیز گنبد می باشد . بنای مزبور در نوع خود یكی از آثار تاریخی منحصر به فرد عهد مغول به شمار می رود .


۲- امازاده هود : به مسافت قریب سه كیلومتر مغرب امازاده اظهر در كنار مزارع و جویبارها برج تاریخی دیگری به نام امامزاده هود قرار دارد ، به واسطه دهكده مجاور آن كه ینگی قلعه نام دارد ، بنای نام برده به نام امامزاده ینگی قلعه هم خوانده می شود . این بنای تاریخی از نمونه های شیوایی ابنیه قرن هشتم هجری و دورة مغول به شمار می رود .

موضوعات مرتبط: آشنایی با استان ها , دیدنی های ایران ,
آخرین مطالب